woord OT NT apo Bijbel
najagen4105

Vindplaatsen van najagen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 14:19
Zo dan laat ons najagen, hetgeen tot den vrede, en hetgeen tot de stichting onder elkander dient.