woord OT NT apo Bijbel
najoegen1001

Vindplaatsen van najoegen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 8:20
Als de mannen van Ai zich achterom keerden, zo zagen zij, en ziet, de rook der stad ging op naar den hemel; en zij hadden geen ruimte, om herwaarts of derwaarts te vlieden; want het volk, dat naar de woestijn vluchtte, keerde zich tegen degenen, die hen najoegen.