woord OT NT apo Bijbel
naken4105

Vindplaatsen van naken in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jakobus 4:8
Naakt tot God, en Hij zal tot u naken. Reinigt de handen, gij zondaars, en zuivert de harten, gij dubbelhartigen!