woord OT NT apo Bijbel
nakomen1001

Vindplaatsen van nakomen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 2:12
Daarna wendde ik mij, om te zien wijsheid, ook onzinnigheden en dwaasheid; want hoe zou een mens, die den koning nakomen zal, doen hetgeen alrede gedaan is?