woord OT NT apo Bijbel
nakomenden1001

Vindplaatsen van nakomenden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 31:25
Ain. Sterkte en heerlijkheid zijn haar kleding; en zij lacht over den nakomenden dag.