woord OT NT apo Bijbel
nalaat1102

Vindplaatsen van nalaat in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 23:22
Maar als gij nalaat te beloven, zo zal het geen zonde in u zijn.