woord OT NT apo Bijbel
nalaat1102

Vindplaatsen van nalaat in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Marcus 12:19
Meester! Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft, en een vrouw achterlaat, en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken.