woord OT NT apo Bijbel
nalate0011

Vindplaatsen van nalate in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 4:39
Dat nu misschien om onzentwil de oogst der rechtvaardigen niet nalate vervuld te worden, om der zonden wil dergenen die op aarde wonen.