woord OT NT apo Bijbel
nalatig1001

Vindplaatsen van nalatig in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Exodus 23:5
Wanneer gij uws haters ezel onder zijn last ziet liggen, zult gij dan nalatig zijn, om het uwe te verlaten voor hem? Gij zult het in alle manier met hem verlaten.