woord OT NT apo Bijbel
nalezen3003

Vindplaatsen van nalezen in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Leviticus 19:10
Insgelijks zult gij uw wijngaard niet nalezen, en de afgevallen bezien van uw wijngaard niet opzamelen; den arme en den vreemdeling zult gij die overlaten; Ik ben de HEERE, uw God!

Deuteronomium 24:21
Wanneer gij uw wijngaard zult afgelezen hebben, zo zult gij de druiven achter u niet nalezen; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal het zijn.

Jeremia 6:9
Zo zegt de HEERE der heirscharen: Zij zullen Israƫls overblijfsel vlijtiglijk nalezen, gelijk een wijnstok; breng uw hand weder, gelijk een wijnlezer, aan de korven.