woord OT NT apo Bijbel
naliep1001

Vindplaatsen van naliep in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 5:21
Zo volgde Gehazi Naäman achterna. En toen Naäman zag, dat hij hem naliep, viel hij van den wagen af, hem tegemoet, en hij zeide: Is het wel?