woord OT NT apo Bijbel
naliepen0011

Vindplaatsen van naliepen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Makkabee├źn 8:26
Want het was de dag voor de Sabbat; waarom zij hen niet langer naliepen.