woord OT NT apo Bijbel
naliet0011

Vindplaatsen van naliet in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 8:8
Want Ezra had grote wetenschap bekomen, zodat hij niets naliet der dingen die van de wet des Heren waren, en van de geboden om gans Israƫl al de rechten en gerichten te leren.