woord OT NT apo Bijbel
namaals1203

Vindplaatsen van namaals in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Prediker 1:11
Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen, die namaals wezen zullen.