woord OT NT apo Bijbel
namaals1203

Vindplaatsen van namaals in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Lukas 13:9
En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.

Johannes 13:36
Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, waar gaat Gij heen? Jezus antwoordde hem: Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen; maar gij zult Mij namaals volgen.