woord OT NT apo Bijbel
namaken0011

Vindplaatsen van namaken in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 6:44
Want van stonden aan kwam er een ontelbare menigte vruchten voort, en van velerlei begeerlijke smaak, en bloemen van kleuren, die men niet kan namaken, en welriekende dingen van onnaspeurlijke reuk, en deze alle zijn op de derde dag gemaakt.