woord OT NT apo Bijbel
nanea0033

Vindplaatsen van nanea in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 3 keer voor, in 2 verzen.

2 Makkabeeën 1:13
Want de overste, komende in Perzië, en zijn krijgsmacht, die onwederstandelijk scheen te wezen, zijn geslagen in de tempel van Nanea, door de bedriegelijke woorden, die de priesters van Nanea gebruikten.

2 Makkabeeën 1:15
Hetwelk hem de priesters van Nanea voorstelden, en als hij met enige weinigen gekomen was in de omgang des tempels, zo sloten zij de tempel toe.