woord OT NT apo Bijbel
narcissus0101

Vindplaatsen van narcissus in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Romeinen 16:11
Groet Herodion, die van mijn maagschap is. Groet hen, die van het huisgezin van Narcissus zijn, degenen namelijk, die in den Heere zijn.