woord OT NT apo Bijbel
nardus3205

Vindplaatsen van nardus in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Marcus 14:3
En als Hij te Bethaniƫ was, in het huis van Simon, den melaatse, daar Hij aan tafel zat, kwam een vrouw, hebbende een albasten fles met zalf van onvervalsten nardus, van groten prijs; en de albasten fles gebroken hebbende, goot die op Zijn hoofd.

Johannes 12:3
Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf.