woord OT NT apo Bijbel
naspeurt1001

Vindplaatsen van naspeurt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 2:4
Zo gij haar zoekt als zilver, en naspeurt als verborgen schatten;