woord OT NT apo Bijbel
nathan-melech1001

Vindplaatsen van nathan-melech in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Koningen 23:11
En hij schafte de paarden af, die de koningen van Juda voor de zon gesteld hadden, van den ingang van het huis des HEEREN, tot de kamer van Nathan-melech, den hoveling, die in Parvarim was; en de wagenen der zon verbrandde hij met vuur.