woord OT NT apo Bijbel
nathan421245

Vindplaatsen van nathan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:31
Den zoon van Meleas, den zoon van Mainan, den zoon van Mattatha, den zoon van Nathan, den zoon van David,