woord OT NT apo Bijbel
nathan421245

Vindplaatsen van nathan in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

3 Ezra 8:45
Zond ik tot Eleazar, en Iduël, en Maja, en Masma, en Alnatha, en Jamla, en Joribon, Nathan, Ennathan, Zacharia en Mosollamon de oversten, en geleerden.

Jezus Sirach 47:1
NA deze stond Nathan, de profeet, op in de dagen van David.