woord OT NT apo Bijbel
nathaneël0011

Vindplaatsen van nathaneël in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

3 Ezra 9:22
En van de kinderen van Fesur: Elionais, Massias, Ismaël, en Nathaneël, en Okodel, en Saloas.