woord OT NT apo Bijbel
nathaneel1001

Vindplaatsen van nathaneel in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 17:7
In het derde jaar nu zijner regering zond hij tot zijn vorsten, tot Ben-chail, en tot Obadja, en tot Zecharja, en tot Nathaneel, en tot Michaja, opdat men zou leren in de steden van Juda.