woord OT NT apo Bijbel
natiën253634

Vindplaatsen van natiën in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Openbaring 10:11
En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën, en talen, en koningen.

Openbaring 11:9
En de mensen uit de volken, en geslachten, en talen, en natiën, zullen hun dode lichamen zien drie dagen en een halven, en zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden.

Openbaring 17:15
En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natiën, en tongen.