woord OT NT apo Bijbel
nature0718

Vindplaatsen van nature in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 7 keer voor, in 6 verzen.

Romeinen 1:26
Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;

Romeinen 2:14
Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen, die der wet zijn, deze, de wet niet hebbende, zijn zichzelven een wet;

Romeinen 11:24
Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?

Galaten 2:15
Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;

Galaten 4:8
Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen, die van nature geen goden zijn;

Efeziƫrs 2:3
Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;