woord OT NT apo Bijbel
naum0101

Vindplaatsen van naum in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:25
Den zoon van Mattathias, den zoon van Amos, den zoon van Naum, den zoon van Esli, den zoon van Naggai,