woord OT NT apo Bijbel
nauwdrukkend1001

Vindplaatsen van nauwdrukkend in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 41:6
Zeer uitnemend zijn zijn sterke schilden, elkeen gesloten als met een nauwdrukkend zegel.