woord OT NT apo Bijbel
navel4004

Vindplaatsen van navel in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Job 40:11
Zie toch, zijn kracht is in zijn lenden, en zijn macht in den navel zijns buiks.

Spreuken 3:8
Het zal een medicijn voor uw navel zijn, en een bevochtiging voor uw beenderen.

Hooglied 7:2
Uw navel is als een ronde beker, dien geen drank ontbreekt; uw buik is als een hoop tarwe, rondom bezet met leliën.

Ezechiël 16:4
En aangaande uw geboorten: ten dage, als gij geboren waart, werd uw navel niet afgesneden; en gij waart niet met water gewassen, toen Ik u aanschouwde; gij waart ook geenszins met zout gewreven, noch in windselen gewonden.