woord OT NT apo Bijbel
navolgden1001

Vindplaatsen van navolgden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 9:4
En zij gaven hem zeventig zilverlingen, uit het huis van BaƤl-berith; en Abimelech huurde daarmede ijdele en lichtvaardige mannen, die hem navolgden.