woord OT NT apo Bijbel
navolgend1001

Vindplaatsen van navolgend in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 29:22
Dan zal zeggen het navolgend geslacht, uw kinderen, die na ulieden opstaan zullen, en de vreemde, die uit verren lande komen zal, als zij zullen zien de plagen dezes lands en deszelfs krankheden, waarmede de HEERE het gekrenkt heeft;