woord OT NT apo Bijbel
navolgende71210

Vindplaatsen van navolgende in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 15:23
En zij schreven door hen dit navolgende: De apostelen, en de ouderlingen, en de broeders wensen den broederen uit de heidenen, die in Antiochië, en Syrië, en Cilicië zijn, zaligheid.