woord OT NT apo Bijbel
navolgt3205

Vindplaatsen van navolgt in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

MattheĆ¼s 10:38
En die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig.

Lukas 14:27
En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.