woord OT NT apo Bijbel
navraagden1001

Vindplaatsen van navraagden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Richteren 6:29
Zo zeiden zij, de een tot den ander: Wie heeft dit stuk gedaan? En als zij onderzochten en navraagden, zo zeide men: Gideon, de zoon van Joas, heeft dit stuk gedaan.