woord OT NT apo Bijbel
navragen1001

Vindplaatsen van navragen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Deuteronomium 13:14
Zo zult gij onderzoeken, en naspeuren, en wel navragen; en ziet, het is de waarheid, de zaak is zeker, zulk een gruwel is in het midden van u gedaan;