woord OT NT apo Bijbel
nawandelden1001

Vindplaatsen van nawandelden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Samuël 25:42
Abigaïl nu haastte, en maakte zich op, en zij reed op een ezel, met haar vijf jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden; zij dan volgde de boden van David na, en zij werd hem ter huisvrouw.