woord OT NT apo Bijbel
nawandeldet1001

Vindplaatsen van nawandeldet in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 2:2
Ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende: Zo zegt de HEERE: Ik gedenk der weldadigheid uwer jeugd, der liefde uwer ondertrouw, toen gij Mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land.