woord OT NT apo Bijbel
nawandelt2002

Vindplaatsen van nawandelt in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Deuteronomium 28:14
En gij niet afwijken zult van al de woorden, die ik ulieden heden gebiede, ter rechter hand of ter linkerhand, dat gij andere goden nawandelt, om hen te dienen.

Ezechiƫl 11:21
Maar welker hart het hart hunner verfoeiselen en hunner gruwelen nawandelt, derzelver weg zal Ik op hun hoofd geven, spreekt de Heere HEERE.