woord OT NT apo Bijbel
nazarenen0101

Vindplaatsen van nazarenen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 24:5
Want wij hebben dezen man bevonden te zijn een pest, en een, die oproer verwekt onder al de Joden, door de ganse wereld, en een oppersten voorstander van de sekte der Nazarenen.