woord OT NT apo Bijbel
nea1001

Vindplaatsen van nea in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jozua 19:13
En vandaar gaat zij oostwaarts door naar den opgang, naar Gath-hefer, te Eth-kazin, en zij komt uit te Rimmon-methoar, hetwelk is Nea.