woord OT NT apo Bijbel
nebajoth4004

Vindplaatsen van nebajoth in het Oude Testament. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen.

Genesis 28:9
Zo ging Ezau tot Ismaël, en nam zich tot een vrouw boven zijn vrouwen, Mahalath, de dochter van Ismaël, den zoon van Abraham, de zuster van Nebajoth.

Genesis 36:3
En Basmath, de dochter van Ismaël, zuster van Nebajoth.

1 Kronieken 1:29
Dit zijn hun geboorten: de eerstgeborene van Ismaël was Nebajoth, en Kedar, en Adbeel, en Mibsam,

Jesaja 60:7
Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden; de rammen van Nebajoth zullen u dienen; zij zullen met welgevallen komen op Mijn altaar, en Ik zal het huis Mijner heerlijkheid heerlijk maken.