woord OT NT apo Bijbel
neballat1001

Vindplaatsen van neballat in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nehemia 11:34
Hadid, Zeboim, Neballat,