woord OT NT apo Bijbel
nebuschazban1001

Vindplaatsen van nebuschazban in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 39:13
Zo zond Nebuzaradan, de overste der trawanten, mitsgaders Nebuschazban Rab-saris en Nergal-sarezer Rab-mag, en al de oversten des konings van Babel;