woord OT NT apo Bijbel
nedabja1001

Vindplaatsen van nedabja in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 3:18
Dezes zonen waren Malchiram, en Pedaja, en Senazar, Jekamja, Hosama en Nedabja.