woord OT NT apo Bijbel
nederbuigende1012

Vindplaatsen van nederbuigende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zefanja 1:5
En die zich nederbuigen op de daken voor het heir des hemels, en die zich nederbuigende zweren bij den HEERE, en zweren bij Malcham;