woord OT NT apo Bijbel
nederbuigende1012

Vindplaatsen van nederbuigende in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judith 13:21
En al het volk ontzette zich zeer, en zich nederbuigende, aanbaden zij God.