woord OT NT apo Bijbel
nederbukken5005

Vindplaatsen van nederbukken in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

2 Samuël 22:40
Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.

Job 39:2
Als zij nederbukken in de holen, en in den kuil zitten, ter loering?

Psalmen 18:40
Want Gij omgorddet mij met kracht ten strijde; Gij deedt onder mij nederbukken, die tegen mij opstonden.

Psalmen 22:30
Alle vetten op aarde zullen eten, en aanbidden; allen, die in het stof nederdalen, zullen voor Zijn aangezicht nederbukken; en die zijn ziel bij het leven niet kan houden.

Psalmen 95:6
Komt, laat ons aanbidden en nederbukken; laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.