woord OT NT apo Bijbel
nederbukkende1405

Vindplaatsen van nederbukkende in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 17:11
In onzen gang hebben zij ons nu omsingeld, zij zetten hun ogen op ons ter aarde nederbukkende.