woord OT NT apo Bijbel
nederbukte0101

Vindplaatsen van nederbukte in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Johannes 20:5
En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.